Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie informacji o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 3 listopada 2014 r.

w sprawie rozwiązania Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydent Wrocławia, zarejestrowanego celem zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach samorządzowych , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikaty Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 17 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu