Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Inicjatywy referendalne

1. W dniu 4 października 2007 r. wpłynęło do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu powiadomienie Narodowego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Zarząd Wojewodzki  o zamiarze wystapienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Święta Katarzyna i Wójta Gminy Święta Katarzyna

2. W dniu 9 września 2008 r. wpłynęło do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu powiadomienie Grupy inicjatywnej mieszkańców gminy Domaniów, która przyjęła nazwę "Gmina- Dobro Wspólne" o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Domaniów i Rady Gminy Domaniów.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu