Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Informacja o terminie i zasadach udostępnienia sprawozdań do wglądu

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych są składane, przechowywane i udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w jego siedzibie - Wrocław,  ul. Podwale 28, IV piętro, pokój 407 w godzinach pracy Delegatury.

Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne, sporządzonego przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Domaniów i Rady Gminy Domaniów przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2008 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu