Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Długołęka - 27.02.2005 r.

 • Zarządzenie nr 184 Wojewody Dolnośląskigo z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długołęka w okręgu wyborczym nr 11
  Załącznik do Zarządzenia - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Długołęce w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Długołęka zarządzonych na dzień 27 lutego 2005 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 stycznia 2005 r. o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Długołęka zarządzonych na dzień 27 lutego 2005 r.
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2005 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Długołęce
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 lutego 2005 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Długołęka zarządzonych na dzień 27 lutego 2005 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Długołęce z dnia 10 lutego 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Długołęka w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 27 lutego 2005 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 marca 2005 r., o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długołęka, w okręgu wyborczym nr 11, przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2005 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żmigrodzie - 20.03. 2005 r.

 • Zarządzenie nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w okręgu wyborczym nr 12
  Załącznik do Zarządzenia - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Żmigrodzie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie zarządzonych na dzień 20 marca 2005 r.
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2005 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żmigrodzie
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 10 lutego 2005 r. o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie zarządzonych na dzień 20 marca 2005 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 25 lutego 2005 r. o numerach i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie zarządzonych na dzień 20 marca 2005 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żmigrodzie z dnia 10 marca 2005 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w okręgu wyborczym nr 12 zarządzonych na dzień 20 marca 2005 roku
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2005 r., o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w okręgu wyborczym nr 12, przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bierutowie - 26.06.2005 r.

 • Zarządzenie nr 50 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie w okręgu wyborczym nr 6
  Załącznik do Zarządzenia - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Bierutowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie zarządzonych na dzień 26 czerwca 2005 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 29 kwietnia 2005 r.  o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie zarządzonych na dzień 26 czerwca 2005 r.
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2005 r. o składzie  Miejskiej Komisji Wyborczej w Bierutowie
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bierutowie z dnia 28 maja 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie zarządzonych na dzień 26 czerwca 2005 r.
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Bierutów z dnia 31 maja 2005 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie zarządzonych na dzień 26 czerwca 2005 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie w okręgu wyborczym nr 6 przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2005 r.

 

 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mietków - 24.07. 2005 r.

 • Zarządzenie nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9
  Załącznik do Zarządzenia  - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2005 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie w wyborach uzupełniających, do Rady Gminy Mietków, zarządzonych na dzień 24 lipca 2005 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Mietków z dnia 31 maja 2005 r. o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2005 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Mietków z dnia 3 lipca 2005 r. o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mietków zarządzonych na dzień 24 lipca 2005 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mietkowie z dnia 5 lipca 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2005 r., o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków, w okręgu wyborczym nr 9, przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 r.

 

Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Wiązów - 27.11.2005 r.

 • Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów w okręgu wyborczym nr 1
  Załącznik do Zarządzenia - kalendarz wyborczy
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 października 2005 roku o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów zarządzonych na dzień 27 listopada 2005 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiązowie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów zarządzonych na dzień 27 listopada 2005 r.
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 13 października 2005 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 listopada 2005 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów zarządzonych na dzień 27 listopada 2005 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiązowie z 4 listopada 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów zarządzonych na dzień 27 listopada 2005 r. , w okręgu wyborczym nr 1
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów w okręgu wyborczym nr 1, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie - 22. 01. 2006 r.

 • Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 1
  Załącznik do Zarządzenia - kalendarz wyborczy
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 listopada 2005 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie zarządzonych na dzień 22 stycznia 2005 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2005 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie zarządzonych na dzień 22 stycznia 2005 r.
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2005 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 12 grudnia 2005 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie zarządzonych na dzień 22 stycznia 2006 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2005 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Miejskiej w Sycowie w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 22 stycznia 2006 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2006 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie, w okręgu wyborczym nr 1, przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r.

 

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żórawina - 19.03.2006 r.

 • Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 2 i okręgu wyborczym nr 11
  Załącznik do Zarządzenia - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina, zarządzonych na dzień 19 marca 2006 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina  z dnia 19 stycznia 2006 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina, zarządzonych na dzień 19 marca 2006 r.
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2006 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 24 lutego 2006 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 19 marca 2006 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Żórawinie z dnia 1 marca  2006 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego do Rady Gminy Żórawina w wyborach uzupełniających, zarządzonych na dzień 19 marca 2006 r. w okręgu wyborczym nr 2 oraz nr 11
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2006 r. o wynikach wyborów uzpełniających do Rady Gminy Żórawina, w okręgu wyborczym nr 2 i okręgu wyborczym nr 11, przeprowadzonych w dniu 19 marca 2006 r.

 

 

Wybory przedterminowe burmistrza Bierutowa - 16.01.2005 r.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim
  Załącznik - kalendarz wyborczy
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bierutowa w województwie dolnośląskim
  Załącznik - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach przedterminowych burmistrza Bierutowa zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2004 r. o liczbie mieszkańców w gminie Bierutów
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2004 r. o składzie komisji
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bierutowie z 29 grudnia 2004 r. o liście kandydatów na Burmistrza Bierutowa w wyborach przedterminowych zarządzonych nadzień 16 stycznia 2005 r.
 • Obwieszczenie burmistrza Bierutowa z dnia 29 grudnia 2004 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza Bierutowa zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
 • Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Bierutowie z dnia 16 stycznia 2004 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach burmistrza Bierutowa w dniu 30 stycznia 2004 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 17 stycznia 2004 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów burmistrza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu