Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Uchwały i wyjaśnienia PKW

 

WZORY

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze

Załącznik nr 1 - gmina

Załącznik nr 2 - mnpp

Załącznik nr 3 - dzielnica

Załącznik nr 4 - powiat

Załącznik nr 5 - sejmik

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze

zal_1_Załącznik do protokolu-zestawienie-gmina

zal_2_Załącznik do protokolu-zestawienie-mnpp

zal_3_Załącznik do protokolu-zestawienie-dzielnica

zal_4_Załącznik do protokolu-zestawienie-powiat

zal_5_Załącznik nr 5_zbiorcze wyniki głosowania-sejmik

zal_6_Załącznik do protokolu-zestawienie-sejmik

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi

 

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

załącznik nr 1 rada gminy na prawach powiatu

załącznik nr 2 rada powiatu

załacznik nr 3 sejmik województwa

załacznik nr 4 rada dzielnicy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

załącznik nr 13

 

WYTYCZNE

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych

 

WYKONYWANIE ZADAŃ DO DNIA GŁOSOWANIA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych

 

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych

 

PISOWNIA IMION I NAZWISK KANDYDATÓW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych

 

DIETY ZA UDZIAŁ W PRACACH KOMISJI

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji

 

FINANSOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

REGULAMINY KOMISJI WYBORCZYCH

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

 

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Marek Sieraczek (2016-01-11 10:11:18)
Modyfikujący:
Marek Sieraczek (2016-01-20 11:22:50)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu