Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wybory przedterminowe burmistrza Wiązowa -20.03.2005 r.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim (Dz.U. Nr 27, poz. 220)
  Załącznik - kalendarz wyborczy
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów  burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim
  Załącznik - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiązowie, w wyborach przedterminowych burmistrza Wiązowa, zarządzonych na dzień 20 marca 2005 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2005 r. o liczbie mieszkańców w gminie Wiązów
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2005 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiązowie
 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2005 r. o numerze i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedteminowych burmistrza Wiązowa
 • Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiązowie z dnia 21 marca 2005 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach przedterminowych burmistrza
  Wiązowa w dniu 3 kwietnia 2005 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 marca 2005 r. o wynikach wyborów przedterminowych burmistrza Wiązowa przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2005 r. o wynikach wyborów przedterminowych burmistrza Wiązowa przeprowadzonych w dniu 20 marca i 3 kwietnia 2005 r.

 

 

 

Wybory przedterminowe wójta Gminy Oława - 14.08.2005 r.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie  przedterminowych wyborów wójta Gminy Oława w województwie dolnośląskim (Dz.U.Nr 125, poz.1050)
  Załącznik do rozporządzenia - kalendarz wyborczy
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Oława w województwie dolnośląskim
  Załącznik do obwieszczenia - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2005 r. o liczbie mieszkańców w gminie Oława
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie, w wyborach przedterminowych wójta Gminy Oława zarządzonych na dzień 14 sierpnia 2005 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Oławie
 •  Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2005 r. o składzie Gminnej Komisji
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Oława z dnia 28 lipca 2005 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta Gminy Oława zarządzonych na dzień 14 sierpnia 2005 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2005 r. o liście kandydatów na wójta Gminy Oława w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 14 sierpnia 2005 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 16 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów przedterminowych wójta Gminy Oława

   

 

Wybory przedterminowe burmistrza Jelcza - Laskowic - 4.09.2005 r.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza - Laskowic w województwie dolnośląskim
  załącznik do rozporządzenia - kalendarz wyborczy
 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza - Laskowic w województwie dolnośląskim
  załącznik - kalendarz wyborczy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2005 r. o liczbie mieszkańców w gminie Jelcz - Laskowice
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Jelczu - Laskowicach, w wyborach przedterminowych burmistrza Jelcza - Laskowic, zarządzonych na dzień 4 września 2005 r.
 • Obwieszczenie burmistrza Jelcza - Laskowic z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jelczu - Laskowicach
 • Ogłoszenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu  z 11 sierpnia 2005 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 22 sierpnia 2005 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach burmistrza Jelcza-Laskowic zarządzonych na dzień 4 września 2005 r.
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jelczu-Laskowicach z dnia 19 sierpnia 2005 r. o zarejestrowanej liście kandydatów na burmistrza Jelcza-Laskowic w przedterminowych wyborach zarządzonychna dzień 4 września 2005 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 5 września 2005 r. o wynikach wyborów przedterminowych burmistrza Jelcza-Laskowic

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu