Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę, na wykonanie następujących usług:

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59