Wybory w trakcie kadencji - druki i informacje dla wyborców

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59