Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego

 

Postanowienia w sprawie mandatów - gminy nie będące miastami na prawach powiatu

Postanowienia w sprawie mandatów - miasta na prawach powiatu, powiaty i sejmik

Postanowienia w innych sprawach

Komunikaty

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59